גרפיקה לדפוס>פולדרים

פולדרים מכל סוג/גודל ולכל מטרה, פולדר מודפס דו צדדי, פולדר מודפס חד צדדי, פולדר עם כיס וללא כיס


מחברת קיפול סיכה למורה פולדר עם שדרה מודפס דו צדדי כולל כיס ענק פולדר הדפסה חד צדדית כולל כיס גדול פולדר הדפסה דו צדדית כולל כיס גדול פולדר הדפסה דו צדדית כולל כיס גדול ולמינציה
פולדר קטן ממותג אישית, ללא כיס כולל למינציה דו פולדר מודפס דו צדדי כולל כיס גדול פולדר גדול ללא כיס מודפס דו צדדי כולל למינציה פולדר גדול ללא כיס מודפס דו צדדי כולל למינציה פולדר גדול ללא כיס מודפס דו צדדי כולל למינציה
פולדר הדפסה דו צדדית כולל למינציה וכיס גדול פולדר קטן ללא כיס ממותג אישית מודפס דו צדדי כולל למינציה פולדר גדול ללא כיס ממותג אישית מודפס דו צדדי כולל למינציה פולדר גדול ללא כיס מודפס דו צדדי כולל למינציה פולדר מודפס דו צדדי כולל כיס גדול ולמינציה
פולדר גדול ללא כיס הדפסה דו צדדית כולל למינציה פולדר קטן ללא כיס מודפס דו צדדי ממותג אישית כולל למינציה פולדר גדול ללא כיס על נייר נטול עץ מודפס דו צדדי פולדר גדול ללא כיס מודפס על נייר נטול עץ דו צדדי פולדר גדול ללא כיס מודפס על נייר נטול עץ דו צדדי
פולדר גדול ללא כיס הדפסה דו צדדית כולל למינציה פולדר כיס אחד גדול הדפסה חד צדדית כולל למינציה פולדר כיס אחד גדול הדפסה חד צדדית כולל למינציה פולדר כיס אחד גדול הדפסה דו צדדית כולל למינציה פולדר כיס אחד גדול הדפסה חד צדדית כולל למינציה
תמונת מחזור כיתתית סוף שנה