פורמט רחב

שמשוניות-שלטי חוץ
עיצוב מרחבי למידה ועסקים
רולאפ-תמנוות מחזור-פוסטרים
עיצוב והדפסת מוצרים מיוחדים